Będzin, dnia 11.05.2020

BOIN.1431.42.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
27.04.2020 r. w sprawie przekazania danych o wyborcach Poczcie Polskiej
związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej informuję, że
Urząd Miejski w Będzinie nie przekazał żądanych danych Poczcie Polskiej
ze Spisów Wyborców Gminy Będzin. Dane ze Spisów Wyborców mogą być
udostępniane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie ustawowych
przepisów prawnych

Jacek Trześniewski

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miejski w Będzinie

--
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 267-92-08