W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź w zakresie skierowanego do
Burmistrza Białej wniosku z dnia 27.04.2020 r.  przesłanego drogą e-mail
dot. udzielenia informacji publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

Załączniki

Pobierz list