W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.

Z poważaniem

Ewa Drawert

Sekretarz Gminy Radomin

Załączniki