Korczew, dnia 12 maja 2020 roku Urząd Gminy Korczew w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 11.05.2020r.  -   doprecyzowanie odpowiedzi dot. przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. informuje, że do dnia 9 maja 2020r. nie zostały przekazane dane wyborców ( spisy wyborców) gm. Korczew  dla Poczty Polskiej  S.A.  Ewa Domańska - insp. UG Korczew.

Pobierz list