To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 12
maja 2020 do "Gmina Warta" <{{ email }}> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.