Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia
2017 r.

Z poważaniem
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Jolanta Zimnol

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujÄ
cych informacji:
>
> - rejestru umĂłw, zawartych w imieniu SÄ
du od 1 stycznia 2017 r. do 31
> lipca 2017 r., zawierajÄ
cego informacje w zakresie co najmniej daty
> zawartych umĂłw, przedmiotach umĂłw, stronach umĂłw, kwotach umĂłw,
> - adresu strony internetowej, na której znajduje się dokumentacja
> przebiegu i efektĂłw kontroli, przeprowadzonych w sÄ
dzie, oraz
> wystÄ
pienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotĂłw jÄ

> przeprowadzajÄ
cych,
> - kalendarz spotkań prezesa (prezes) sÄ
du, które odbył (odbyła) w
> lipcu 2017 r.,
> - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony art. 231
> Kodeksu karnego, wydanych przez SÄ
d w 2017 r.,
> - skany orzeczeń, zapadłych z oskarżenia o czyn zabroniony z art. 212
> Kodeksu karnego , wydanych przez SÄ
d w 2017 r.
>
> Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
> elektronicznej, na adres e-mail sprawa-2775@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
>
> Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk - członkowie zarzÄ
du, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>

Załączniki

Pobierz list