Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. (przesłanej 8.05.2020 r.) na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o uzupełnienie odpowiedzi, czy ostatecznie po dniu przygotowania odpowiedzi, a przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska zgłosiła się do Państwa po hasło do pliku z danymi wyborców i czy państwa urząd przekazał hasło do pliku z danymi wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23897@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego