*Urząd Gminy Osie*

*86-150 Osie*

*ul. Dworcowa 6
*

*
*

ORG.1431.14.2020

Urząd Gminy Osie w odpowiedzi na poniższe zapytanie uprzejmie informuje,
że przed 9 maja 2020 r. ani po tej dacie *nie przekazał *żadnych danych
wyborców Poczcie Polskiej S.A.

*/Z poważaniem/**/
Beata Jagła/*//
/Sekretarz Gminy Osie
/
// herbosia
/Urząd Gminy Osie
//ul. Dworcowa 6/

/86 - 150 Osie
/

/ tel. +48 52 33 29 540
email: ug@osie.pl <mailto: ug@osie.pl>/// <mailto:informatyk@osie.pl>//

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: *Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: *Wójt Gminy /Osie/.**Dodatkowe informacje
dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie:link
<cid:part7.E9D3E6BB.A579FD54@osie.pl>
W dniu 2020-05-13 o 07:11, sprawa-23526@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

Pobierz list