W nawiązaniu do naszego maila z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Gmina Lasowice
Wielkie informuje, że nie przekazano Poczcie Polskiej spisów wyborczych w
wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Joachim Smolnik - Sekretarz Gminy

_____

Pobierz list