Urząd Gminy Powidz w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną
informuje iż tutejszy urząd nie przekazał danych wyborców Poczcie
Polskiej S.A.
Agnieszka Kowalska
Urząd Gminy Powidz

Pobierz list