W odpowiedzi na wniosek dotyczący doprecyzowania odpowiedzi w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej przekazuję w załączeniu skan odpowiedzi Burmistrza Miasta Łuków z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Waldemar Siurek
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Łuków

Załączniki

Pobierz list