Urząd Miasta w Radziejowie informuje, że nie przekazano danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A. Pozdrawiam, Emilia Dzierżawska

--
Emilia Dzierżawska
Urząd Miasta Radziejów
Insp. ds. ewidencji ludności i D.O.
Tel. 54 285 7147

KLAUZULA POUFNOŚCI Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.