Krzepice, dnia 13.05.2020 r.

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
12.05.2020 r. informuję, że Urząd Miejski w Krzepicach nie przekazał
Poczcie Polskiej S.A. danych wyborców.

Z poważaniem
Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Załącznik:
- klauzula informacyjna RODO

Załączniki

  • Klauzula_informacyjna_-_Urząd_Miejski_w_Krzepicach_-_informacja_publicza.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list