W odpowiedzi na Państwa wniosek o doprecyzowanie informuję , że Urząd Gminy Gawłuszowice nie przekazał do dnia dzisiejszego spisu wyborców Poczcie Polskiej SA . Z poważaniem W.Kowalik Zastępca Wójta

Załączniki

Pobierz list