Dzień dobry. Informuję, że przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w
życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r., Urząd Miejski w Poniatowej (Burmistrz Poniatowej) nie przekazał
danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. Z poważaniem, Witold Szwajgier,
Urząd Miejski w Poniatowej.

Pobierz list