W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
27.04.2020 r. informuję, że Urząd Gminy w Krzęcinie nie przekazywał danych
ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. zarówno przed jak i po uchwaleniu
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

*Z poważaniem*

*Inspektor Ochrony Danych*

*oraz ds. zamówie**ń** publicznych, obs**ł**ugi wniosk**ó**w, skarg *

*i petycji mieszka**ń**c**ó**w oraz wniosków o udost**ę**pnienie informacji
publicznej*

*mgr in**ż**. Dariusz S. Kusal*

*tel. nr (95) 765 52-28*

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73 -
231 Krzęcin. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się poprzez
email: ochrona.danych@krzecin.pl lub listownie. Informacje dotyczące
polityki ochrony danych znajdą Państwo tutaj
<https://krzecin.pl/aktualnosci/dzial/63>. Informacje znajdują się również
na stronie BIP.

Pobierz list