Urząd Gminy Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów tel/fax 44 758-14-14 www.bialaczow.pl Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie bialaczow.biuletyn.net bialaczow.biuletyn.net  w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Dnia 11 maja 2020 12:38 sprawa-23885@fedrowanie.siecob napisał(a):Dzień dobry, prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek o informację z 27 kwietnia i przekazanie informacji, czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-23885@fedrowanie.siecob z poważaniem Martyna Bójko -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-30 09:29:21.165936+00:00 z
> adresu ugbialaczow@wp.pl: > Witam W załączeniu przesyłam odpowiedź
> na wniosek o udostępnienie informacji > publicznej dotyczący
> przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej. A. Łochowska. > Urząd
> Gminy Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów tel/fax 44 >
> 758-14-14 www.bialaczow.pl Administratorem danych osobowych jest
> Wójt Gminy > Białaczów. Dane przetwarzane są w celu realizacji
> czynności urzędowych. Masz > prawo do dostępu, sprostowania,
> ograniczenia przetwarzania danych. Więcej > informacji znajdziesz
> na stronie bialaczow.biuletyn.net bialaczow.biuletyn.net >  w
> zakładce Ochrona Danych Osobowych. > Dnia 27 kwietnia 2020 10:47
> sprawa-23885@fedrowanie.siecob napisał(a): > Na podstawie art. 61
> ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do >
> informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
> Polska wnosi o > informację czy zostały przekazane informacje o
> wyborcach Poczcie Polskiej S.A. > lub czy Państwo zamierzają to
> zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych > zasadach
> przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
> > Polskiej zarządzonych w 2020 r. sejm.gov.pl Wnioskowane
> informacje prosimy > przesłać na adres
> sprawa-23885@fedrowanie.siecob Członkowie zarządu, > zgodnie z
> zasadami reprezentacji Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski > --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2
> > | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email:
> biuro@siecobywatelska.pl > skrytka epuap:
> SiecObywatelskaWatchdogPolska/ www.siecobywatelska.pl NIP >
> 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
> Warszawie, XIII > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list