W odpowiedzi na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej Urząd Gminy w Skulsku informuje ,że nie przekazaliśmy danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

/-/ Jarosław Goiński

Sekretarz Gminy Skulsk

Pobierz list