Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 12
maja 2020 r. Urząd Gminy Tuczna niniejszym informuję iż w okresie od 6
do 9 maja nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców.

Z poważaniem,
Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna

W dniu 13.05.2020 o 09:13, Gmina Tuczna pisze:

Pobierz list