Urząd Gminy w Rogowie informuje, iż do 10 maja 2020 r. nie zostały
przekazane dane wyborców gminy Rogowo Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Bożena Sejnowska

Pobierz list