Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o informację
publiczną.

Z poważaniem

Natalia Cyborowska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych

Urząd Gminy w Kęsowie

tel. (52) 3344091 wew.22

Załączniki

Pobierz list