Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Nowa Karczma nie przekazywał we wskazanym terminie danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Piotr Turzyński

Sekretarz Gminy

Pobierz list