Dzień dobry

Nasza wcześniejsza informacja została dokładnie sprecyzowana: "Do
momentu zmiany w prawie nie przekażemy danych osobowych wyborców Gminy
Krzywcza Poczcie Polskiej"
W związku z tym, na dzień dzisiejszy dane osobowe wyborców Gminy
Krzywcza nie zostały przekazane Poczcie Polskiej.

WOJCIECH SOBOL

Z-CA WÓJTA, SEKRETARZ

TEL. 16 6711484 W. 28

KOM. 606 734 447

Pobierz list