Dzień dobry
w nawiązaniu do odpowiedzi oraz przesłanego przez Państwa maila z dnia 12 maja
2020 roku informujemy, że przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
zarządzonych na 2020 r. Gmina Poczesna nie przekazała danych wyborców Poczcie
Polskiej S.A.
z poważaniem
Kierownik USC
Agata Adamus

Pobierz list