To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@lipnik.pl> o 2020-04-23 16:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-05-14 13:58

Pobierz list