Dokumenty: SO.KW.1107.2020
Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-000613/20
Wysłane przez: Elżbieta Maj

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Wiadomość wysłana 14.05.2020 r. na adres :sprawa-3600@fedrowanie.siecobywatelska.pl (monitoring samorządy) Przeniesiona przez AZ do właściwego wątku 13.05.2021

Załączniki

  • odpoowiedz.jpg
  • odpoowiedz_t2DF1AL.jpg