Dzień dobry

Uprzejmie informuję,że w Gminie Lgota Wielka nie przekazano informacji o spisie
wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

--------------------------------------------------------------
Zofia Bujacz
Sekretarz Gminy

__________________________________________

Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej
ul. Radomszczańska 60
97-565 Lgota Wielka
tel.: 44 6801381
e-mail: sekretarz@lgotawielka.pl

Klauzula informacyjna RODO: https://lgota.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=406

Pobierz list