SA.502.1.74.28.2020

Pani Agnieszka Zdanowicz

W odpowiedzi na mail z dnia 11 maja 2020r. uprzejmie informuję,że do
dnia dzisiejszego tj. 15.05.2020roku Urząd Gminy Zielonki nie udostępnił
przedmiotowego spisu wyborców Poczcie Polskiej SA.

z poważaniem

Marta Kazior

Kierownik Referatu Spraw Administracyjnych

--

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
www.zielonki.pl <https://zielonki.pl> eUrzad
<https://eurzad.zielonki.pl> e-mail <mailto:ug@zielonki.pl> facebook
<https://facebook.com/zielonki?_rdr=p&fref=ts> ePUAP
<https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UG_Zielonki>
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach
<https://puk.zielonki.pl> Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Zielonkach <http://gzeas.zielonki.org> Bibliteka Publiczna w
Zielonkach <http://www.biblioteka.zielonki.org/> Centrum Kultury
Promocji i Rekreacji w Zielonkach <https://www.ckpir.zielonki.pl/>
Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
<http://www.gopszielonki.naszops.pl/> Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Zielonki
<https://bip.malopolska.pl/gzielonki/Article/id,240636.html> Geoportal
Gminy Zielonki <https://geoportal.zielonki.pl> Rowerem przez Gminę
Zielonki <http://www.roweremprzezzielonki.pl/>

Pobierz list