W odpowiedzi na wniosek dotyczący uzupełnienia wcześniej przekazanej
informacji, uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy Giżycko nie przekazał
Poczcie Polskiej S.A. przed dniem 9 maja 2020r. spisów wyborców.

Z poważaniem,

Inspektor

Barbara Sosnowicz

From: sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
[mailto:sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Sent: Monday, May 11, 2020 2:27 PM
To: sekretarz@ugg.pl <mailto:sekretarz@ugg.pl>
Subject: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5.05.2020 r. na wniosek o informację z 27
kwietnia prosimy o uzupełnienie informacji, czy ostatecznie przed 9 maja
2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie
Polskiej S.A.. Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
sprawa-25526@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-05-05 05:53:50.951974+00:00 z > adresu
ewidencjaludnosci@ugg.pl <mailto:ewidencjaludnosci@ugg.pl> : > Dzień dobry,
W związku z > zapytaniem o udzielenie informacji publicznej z dnia > 27
kwietnia > 2020r. informujemy, iż nie przekazaliśmy Poczcie Polskiej S.A. >
> informacji o wyborcach. Z poważaniem Paulina Tech > Urząd Gminy w >
Giżycku Tel. 87/ 429 99 74

Załączniki

  • image001_bbvra9G.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list