Dokumenty: OA.KW-0212/20
Znak sprawy: OA.1431.4.2020
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0092/20
Wysłane przez: Klaudia Bober

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list