Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo dot. informacji publicznej.

z wyrazami szacunku

**Małgorzata Furman**
**

Zastępca Kierownika USC

*telefon:*(65) 529 54 20*
e-mail:* m.furman@piaski-wlkp.pl <mailto:m.furman@piaski-wlkp.pl>

------------------------------------------------------------------------
*Gmina Piaski*
63-820 Piaski, ul. 6 stycznia 1
NIP 6961750389
TERYT 3004052

<http://www.piaski-wlkp.pl/>
<http://www.bip.piaski-wlkp.pl/>

/Informujemy, że administratorem danych osobowych nadawców i odbiorów
korespondencji jest Gmina Piaski z siedzibš przy ul. 6 Stycznia 1,
63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski. Z
administratorem można kontaktować się pod nr tel. 65 5719030. Więcej
informacji na temat przetwarzania danych można znaleŸć pod adresem:
www.piaski-wlkp.pl w zakładce RODO Klauzula informacyjna.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach zwišzanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod
adresem e-mail k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub piszšc na adres Gmina Piaski,
ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

Wiadomoœć ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będšcego
jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglšdanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich
podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeœli
otrzymali Państwo tę wiadomoœć przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
nadawcy i usunięcie jej z komputera.
__________________________________________________________________________________
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please notify the sender and delete the material
from your computer. /

Załączniki