Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.05.2020r w sprawie doprecyzowania
odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia w sprawie przekazania danych
wyborców, uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Pilawie nie
przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem :

Monika Śniegucka

z-ca kierownika USC w Pilawie

25 685 61 10 w.21

Pobierz list