W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 23 kwietnia 2020 r. dotyczącego
spisu wyborców w załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
*Justyna Grabia*
Kierownik Referatu
Działalności Gospodarczej, Ewidencji
i Dowodów Osobistych
Urząd Miasta Sieradza
tel. 43 826-61-78
e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
www.sieradz.eu <http://sieradz.eu>

Załączniki