Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Domaradzu w załączeniu przesyła pismo znak EL.1431.4.2020 z dnia 18.05.2020r.

Z poważaniem

Marta Pilch

Podinspektor

_____

Urząd Gminy w Domaradzu

36-230 Domaradz 345

tel. (13) 4347041

Załączniki