Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 7.05.2020 r. na wniosek o informację z 27 kwietnia prosimy o przesłanie odpowiedzi, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A. Odpowiedź można zawrzeć w jednym zdaniu. Mamy świadomość istnienia przepisów, na które się Państwo powołali, jednak zwracamy uwagę, że zostały one zniesione i za tydzień terminy ruszą. Dlatego też mamy nadzieję, że nawet wcześniej będą Państwo w stanie odpowiedzieć na nasz wniosek. Jest to bardzo ważna kwestia, interesująca mieszkańców gmin.
Prosimy przesłać odpowiedź na adres: sprawa-24016@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie pełnomocnictwa Zarządu (uchwała podpisana elektronicznie w załączeniu)

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne_uqrfHkx.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list