Dzień dobry

W załączeniu przesyłam - w odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 27 kwietnia
2020 r. - wnioskowaną informację publiczną.

Z poważaniem

Lilia Ślusarczyk-Grącka
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Łasku
ul. Warszawska 14; 98-100 Łask
tel. 43 676 83 39;
mailto: <mailto:l.slusarczyk@lask.pl> l.slusarczyk@lask.pl

<http://www.lask.pl/> www.lask.pl;
<http://www.bip.lask.pl/> www.bip.lask.pl;

Załączniki

Pobierz list