Dzień dobry.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2020 r. informuję, że w dniu 4 maja
br. Wójt Gminy Strzyżewice przesłał na skrzynkę
/Poczta_Polska/wybory2020 zaszyfrowany plik, zabezpieczony hasłem,
zawierający dane ze spisu wyborców. Hasło do pliku nie zostało przekazane.

Z poważaniem
Joanna Samborska
Urząd Gminy Strzyżewice

W dniu 2020-05-13 o 07:51, Urząd Gminy Strzyżewice pisze:

--
Urząd Stanu Cywilnego Strzyżewice
Strzyżewice 109
23-107 Strzyżewice
tel. 81 56 69 600
usc@strzyzewice.lubelskie.pl
....................................................................................................
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać
informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy.

Pobierz list