Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź. Prosimy jeszcze o doprecyzowanie czy do 9 maja sytuacja nie zmieniła się, tzn, czy zostały ostatecznie przekazane dane wyborców, a jeśli tak, to kiedy?

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list