W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że Gmina Markuszów, z uwagi
na brak podstawy prawnej nie przekazała spisów wyborców Poczcie Polskiej.

Bardzo przepraszam za nieudzielenie odpowiedzi w terminie ustawowym.
Opóźnienie spowodowane było awarią komputera oraz brakiem dostępu do
wiadomości mailowych na przełomie miesiąca kwietnia i maja 2020 r.

Sekretarz Gminy

Bożena Tkaczyk-Żurawska

W dniu 19.05.2020 o 23:27, sprawa-23679@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk-Żurawska

Gmina Markuszów
ul. M. Sobieskiego 1
24-173 Markuszów
tel. 81 8818072

Pobierz list