Odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 27 kwietnia br, przesłane mailem,
uprzejmie informuję, że pismem z dnia 30 kwietnia br. Wójt Gminy Chełmża
ODMÓWIŁ Poczcie Polskiej SA przekazania danych mieszkańców Gminy Chełmża ze
spisu wyborców.

Jednocześnie przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, mail od Państwa przypadkowo
trafił do innego działu.

Ewa Skonieczna
Urząd Gminy Chełmża
tel. 56 675 60 76 wew 44

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.
<https://www.bip.gminachelmza.pl/9152,mechanizm-ciasteczek> Klauzula
informacyjna na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków
komunikacji

Pobierz list