OR.1432.9.2020

Odpowiadając na wniosek informuje , że
Wójt Gminy Miączyn do 9 maja 2020r. nie przekazał Poczcie Polskiej S.A.
spisów wyborców w gminie Miączyn do przeprowadzenia wyborów Prezydenta R.P.
zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy
Stanisław Kapica

Pobierz list