Dzień dobry
Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Suwałkach nie przekazał Poczcie Polskiej danych wyborców Miasta Suwałk.

Adam Karczewski
Naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
UM Suwałki

Pobierz list