Dzień dobry!

W nawiązaniu do pisma z dnia 27-04-2020r. oraz pisma z dnia 20-05-2020r.
dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej informujmy, iż nastąpiła
omyłka pisarska w e-mailu co spowodowało, iż Państwo nie otrzymali
odpowiedzi na w/w wniosek. W związku z powyższym ponownie przesyłamy
odpowiedź na powyższy wniosek.

została wysłana odpowiedź na błędnie wpisanego przez nas e-maila dlatego też
nie otrzymali Państwo tej odpowiedzi.

Załączniki

Pobierz list