Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa maila informuję, iż w dn. 28.04.2020 Wójt Gminy
Rokietnica odmówił - na drodze decyzji administracyjnej - przekazania
Poczcie Polskiej S.A.danych ze spisu wyborców z terenu Gminy Rokietnica.

--

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Chołżyński
Urząd Gminy Rokietnica
61 8960-621

www.rokietnica.pl