Dane zostały przekazane zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

--
Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski 400
33-163 Rzepiennik Strzyżewski

www.rzepiennik.pl
tel. 14 65 30 501
fax. 14 65 30 502

Klauzula informacyjna:
http://rzepiennik.pl/category/rodo/

Pobierz list