To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<cieszanow@vp.pl> o 2020-05-19 14:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-05-20 14:36

Pobierz list