Szanowni Państwo,

mając na uwadze otrzymany od Państwa wniosek o udostepnienie informacji
publicznej a dotyczący następującego pytania:

/czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.?/

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia pragnie jednoznacznie wskazać, iż do
chwili obecnej nie przekazał żadnych danych w tym spisu wyborców Poczcie
Polskiej S.A.

z poważaniem

Agnieszka Błażejewska

Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
woj. kujawsko-pomorskie
Tel. 056-683-54-12 wew.14
Fax. 056-683-54-15
www.golub-dobrzyn.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 19 May 2020 21:44:15 -0000
Nadawca: sprawa-23479@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-23479@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@golub-dobrzyn.pl

Szanowni Państwo,

wzywamy do realizacji naszego wniosku o informację publiczną, wysłanego
do Państwa 27.04.2020 r. w temacie przekazania danych wyborców Poczcie
Polskiej i przesłanie odpowiedzi na pytanie:

czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa
urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
sprawa-23479@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-04-27 08:40:33.725333+00:00 z >
adresu um@golub-dobrzyn.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 > Konstytucji
RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji > publicznej,
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > informację
czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie > Polskiej S.A. >
lub czy Państwo zamierzają to zrobić przed > przyjęciem ustawy o
szczególnych > zasadach przeprowadzania wyborów > powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej > Polskiej zarządzonych > w 2020 r. >
http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=328 > Wnioskowane
informacje > prosimy przesłać na adres {{EMAIL}} > Członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami > reprezentacji Katarzyna > Batko-Tołuć, Szymon Osowski

------------------------------------------------------------------------
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>
This email was scanned by Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security