Urząd Gminy w Grębowie nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem Małgorzata Gawrońska Kierownik USC.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grębów, ul Rynek 1, 39-410 Grębów;
tel.: 15 811 27 15; e-mail: ug@grebow.com.pl <mailto:ug@grebow.com.pl> .

Inspektor Ochrony Danych: ul Rynek 1, 39-410 Grębów; e-mail: iodo@grebow.com.pl <mailto:iodo@grebow.com.pl> .

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO znajdują się na stronie internetowej urzędu (www.grebow.com.pl/RODO <http://www.grebow.com.pl/RODO> ) oraz w siedzibie administratora.

Załączniki

  • image001_SN9Qqf2.jpg (nieskanowany) Skanuj