Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
/Z poważaniem/
/Agnieszka Zajączkowska/
--
HerbAgnieszka Zajączkowska
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
tel. 542886227; www.uglipno.pl

/Ochrona danych osobowych jest priorytetem Gminy Lipno. Dane osobowe w
serwisach internetowych Gminy Lipno są przetwarzane zgodnie z Polityką
prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.uglipno.pl/

Załączniki

Pobierz list