Lipinki, dnia 27 maja 2020r.

Nasz znak ROA.1431.28.2020

*Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska*
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
Warszawa

adres mail:
sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl

* dot. wniosku o informację publiczną z dnia 18 maja 2020 r.*

Działając w imieniu Gminy Lipinki w odpowiedzi na wniosek o udzielenie
informacji publicznej z dnia 18 maja 2020 r. informuje, że Wójt Gminy
Lipinki przekazał operatorowi wyznaczonemu - Poczta Polska S.A. dane ze
spisu wyborców w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Przekazanie danych ze spisu wyborców było podyktowane stanowiskiem Wojewody
Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak WN-II.4100.229.2020 (w
załączeniu), zgodnie z którym Wojewoda wskazywał, że przekazanie tych
danych Poczcie Polskiej jest obowiązkiem prawnym samorządów.

Z poważaniem

Anna Kozioł – Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. adresat,

2. a/a.

--
Urząd Gminy Lipinki

pon., 18 maj 2020 o 20:23 <sprawa-24126@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

Załączniki

Pobierz list